Kontat

PROJEKTUJEMY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, BUDUJEMY BEZPIECZEŃSTWO...

Płyta fundamentowa zamiast tradycyjnych ław fundamentowych

płyta fundamentowa

Jakie są zalety płyt fundamentowych i dlaczego warto rozważyć taki sposób wykonania fundamentów zamiast tradycyjnych?

  1. Płyta fundamentowa pozwala uniknąć wielu błędów wykonawczych. Dzięki swojej prostocie w jej wykonaniu umożliwia wybudowanie domu ze znacznym ograniczeniem robót ziemnych, ponieważ nie wymaga głębokich wykopów takich jak przy tradycyjnych ławach fundamentowych. Można ją stosować do budowy domu wtedy, kiedy mamy trudne warunki gruntowe tj., kiedy dom będzie wznoszony na gruntach o słabej nośności lub występuje wysoki poziom wód gruntowych, co szczególnie w okolicach Warszawy jest dość częstym zjawiskiem.
  2. Kolejnym czynnikiem przemawiającym za płytą fundamentową jest możliwość skrócenia czasu budowy. Zastosowanie płyty fundamentowej zamiast tradycyjnych fundamentów skraca czas budowy, z co najmniej 3 tygodnie. Cały czas realizacji płyty fundamentowej to 4 – 6 dni.
  3. Płyta fundamentowa daje zachować możliwość dowolnej aranżacji i układu ścian działowych. Ta zasada nie dotyczy jednak układu pomieszczeń mokrych tj. tych, do których należy rozprowadzić kanalizację i pozostałe instalacje pod posadzkowe. Takie instalacje należy wykonać na etapie wykonywania płyty fundamentowej. Późniejsze zmiany w układzie instalacji są bardzo utrudnione i mogą nieść ze sobą dodatkowe koszty
  4. Wykonanie samej płyty fundamentowej jest jednocześnie wykonaniem podłogi pierwszej kondygnacji. To kolejne oszczędności w czasie i kosztach wykonania.

A jak wygląda same wykonanie płyty fundamentowej?

Po pierwsze należy wykonać projekt. Wszystkie formalności związane z obliczeniami konstrukcyjnymi bierzemy na siebie. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę techniczną w zakresie projektowania płyt fundamentowych w oparciu o zaawansowane programy komputerowe.

Na budowie prace rozpoczynamy od zebrania humusu (ziemię roślinną) i warstwy nienośne gruntu. To znacznie prostsze niż głębokie wykopy pod ławy fundamentowe.

W tym momencie wykonujemy tzw. instalację pod posadzkową tj. układamy grube rury kanalizacyjne, które powinny leżeć pod płytą fundamentową.

Po zebraniu wierzchniej warstwy należy ocenić, jaki jest grunt, na którym zamierzamy posadowić naszą płytę fundamentową. Jeśli mamy tam piaski od razu przystępujemy do ułożenia warstwy tzw. „chudego betonu”. Może się jednak okazać, że odkryjemy tzw. grunty wysadzinowe tj. takie, które pod wpływem zamarzania w nich wody zmieniają swoją strukturę i objętość (gliny, iły itp.). Taki grunt należy dodatkowo przygotować poprzez zebranie dodatkowej warstwy o grubości ok 20 cm i ułożenie w to miejsce zagęszczonego piasku, żwiru lub tłucznia. Dopiero na tą warstwę wymienionego gruntu układamy kolejną z chudego betonu.

W następnej kolejności wykonujemy zbrojenie płyty fundamentowej zgodnie z projektem konstrukcyjnym określającym grubość prętów, jakość stali i sposób ułożenia. Po wykonaniu zbrojenia wykonujemy deskowanie po obwodzie płyty i betonujemy. Co ważne zawsze do betonowania wykorzystujemy beton o określonej projektem klasie, dostarczony z profesjonalnego węzła betoniarskiego.

Izolacja termiczna i przeciwwodna płyty

Izolację termiczną wykonujemy w dwóch wariantach - pod lub na płycie.

Pierwszym rozwiązaniem rekomendowanym przez nas jest zastosowanie izolacji pod płytą fundamentową. Pomimo, że niesie to ze sobą konieczność zastosowania materiału izolacyjnego o podwyższonych parametrach mechanicznych a co za tym idzie nieco droższego daje w zamian sporo korzyści.

Przy tym rozwiązaniu należy rozprowadzić przed betonowaniem w samej płycie pozostałe instalacje wodne i kanalizacyjne. Zaletą tego rozwiązania jest to, że od razu po zabetonowaniu otrzymują Państwo gotową posadzkę pod parkiety czy płytki gresowe. To znacznie skraca czas budowy, ponieważ unikamy dodatkowych prac mokrych związanych z wykonaniem tzw. szlichty.

Dodatkowym atutem jest to, że budynek z takim układem warstw izolacyjnych ma znacznie większą bezwładność cieplną. Ponieważ ciepło w domu ma bezpośredni kontakt z płytą fundamentową (nie jest odizolowana od góry warstwą styropianu) płyta akumuluje ciepło a następnie stopniowo je uwalnia.  Tą zaletę wykorzystujemy również latem. Wychładzana nocą płyta utrzymuje przyjemnych chłód wewnątrz podczas u palnych dni na zewnątrz.

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie warstwy izolacyjnej na płycie fundamentowej. Wówczas instalacje wodne układa się na płycie w samej warstwie styropianu. To rozwiązanie daje możliwość bardziej precyzyjnego ustawienia lub nawet zmianę lokalizacji podejść pod grzejniki i armaturę hydrauliczną, ale wymaga dodatkowych prac mokrych po wykonaniu płyty fundamentowej i znacznie wydłuża czas wykonania.

Izolacje przeciwwodne - płyty fundamentowej nie zawsze jest konieczna. Wykonując płytę fundamentową z betonu wodoszczelnego, można jej nie robić. Jeżeli jednak ma być ona zrobiona z betonu, który nie jest wodoszczelny, już na warstwie chudego betonu należy ułożyć specjalistyczną izolację. Decyzja, które z tych rozwiązań zastosować należy do konstruktora wykonującego projekt płyty. Uzależnia on to głównie od warunków gruntowych tj. od poziomy wody gruntowej i ewentualnie parcia, jakie ta woda będzie wywierać na płytę od spodu.