Kontat

PROJEKTUJEMY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, BUDUJEMY BEZPIECZEŃSTWO...

Karty podstawowe

Domy energooszczędne

 

W swojej ofercie oprócz projektowania domów energooszczędnych zapewniamy ich kompleksowe wykonanie. Świadomi faktu, ze ceny energii mają i będą miały tendencję wzrostową oraz nowych przepisów Unijnych obligujących do projektowania domów energooszczędnych w swojej ofercie dajemy Państwo możliwość skorzystania z usługi wybudowania takiego domu. W całej realizacji budowy domu oprócz rozwiązań przewidzianych projektem samego domu mających na celu zmniejszenia strat ciepła proponujemy naszym klientom dodatkowe rozwiązania związane z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. We współpracy miedzy innymi z firmą MaiMA oferujemy dostawę i profesjonalny montaż następujących systemów.

 • Systemy fotowoltaiczne do pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca,
 • Systemyrekuperacji, których podstawowym zadaniem jest odzyskiwanie ciepła z powietrza wentylowanego                                                                    
 • Pompyciepła, które dostarczą do Państwa domów darmową energię cieplną z gruntu

Realizację domu wieńczymy przeprowadzeniem wszelkich prób sprawdzających szczelność instalcji, prawidłowość wykonania izolacji cieplnej czy montażu okien. Badania przeprowadzamy przy pomocy profesjonalnych kamer termowizyjnych firmy FLIR

Domy jedno i wielorodzinne, budynki usługowe

Budowę domu dzielimy na etapy. Każdy z nich jest jednakowo ważny i do udziału w każdym z nich zachęcamy naszych klientów

Etap 1 – Formalności

Wszystkie sprawy związane z realizacją pozwolenia na budowę załatwimy w naszym biurze projektowym. Koncepcja, projekt oraz wymogi urzędowe bierzemy na siebie i prowadzimy je do samego końca

Etap 2 – stan zerowy

Ten etap rozpoczynamy od ogrodzenia placu budowy, ustalenia źródeł zasilania w wodę i energię elektryczną, organizujemy sam plac budowy w tym miejsce zrzutu i odbioru śmieci oraz innych nieczystości powstających na etapie budowy.

W następnej kolejności wytyczamy dokładną lokalizację naszego domu. Ten etap zawsze i bezwzględnie wykonuje uprawniony geodeta pod nadzorem Kierownika Budowy. Po wytyczeniu lokalizacji domu zostaje to zwieńczone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

W następnej kolejności wyrównujemy działkę, wykonujemy wykop i przystępujemy do wykonania fundamentów. Podczas budowy fundamentów musimy pamiętać o izolacji części podziemnej oraz o rozprowadzeniu poziomych elementów kanalizacyjnych.

Etap 3 – stan surowy otwarty

Ten etap obejmuje wykonanie wszystkich ścian zewnętrznych, stropów oraz schodów betonowych, więźby dachowej, komina, pokrycia dachu oraz ewentualnego zamontowania okien dachowych.

Etap 4 – stan surowy zamknięty

W tym etapie budowy wykonujemy instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne oraz gazowe. Montujemy wszystkie drzwi zewnętrzne oraz stolarkę okienną. W momencie ukończenia czwartego etapu budowy, nasza nieruchomość będzie już odpowiednio przygotowana do zimy.

Na wszystkich wykonanych instalacjach wykonujemy próby ciśnieniowe w celu sprawdzenia szczelności.  

Po sprawdzeniu instalacji wykonujemy tynki oraz posadzki betonowe.

Etap 5 – Wykończenie oraz prace montażowe

Ten etap prac jest umowny. W sowim zakresie przewidujemy możliwość wykończenia domu do zamieszkania tj.

 • montaż pieca i grzejników
 • wykonanie elewacji wraz z ociepleniem
 • wykonanie ogrodzenia podjazdów i zagospodarowania terenu
 • wykonanie instalacji alarmowych
 • wykończenie kuchni i łazienki
 • wykonanie ścian działowych
 • położenie tynków i gładzi gipsowej
 • ułożenie podłóg
 • biały montaż w łazience
 • wykończenie piwnicy oraz poddasza
 • malowanie ścian
 • instalacja lamp i gniazdek elektrycznych
 • inne prace wykończeniowe

Instalacje sanitarne i elektryczne oraz odnawialnych źródeł energii

Zapewniamy kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Przyjmujemy do realizacji instalacje kompleksowo wraz projektowaniem i wykonaniem. Wszystkie instalacje wykonujemy przy pomocy doświdczonych instalatorów pod nadzorem uprawnionych inzynierów w swojej specjalizacji. Tak jak na pozosstałe zakresy robót tak i w tym przypadku dajemy conajmniej 24 miesięczną gwarancję na wykonane instalacje przy idnywidualnym zleceniu oraz 36 miesięczną przy realizacji całych obiektów.

Oferujemy:

Instalacje elektryczne:

 • Instalacje elektrycznych,
 • Instalacje teletechniczne
 • Instalacje alarmowe i domofonowe
 • Instalacje oświetleniowe zewnętrzne
 • Indywidualne przyłącza elektryczne

Instalacje sanitarne:

 • Instalacji C.O.
 • Instalacji sieci wodociągowych
 • Instalacji i sieci kanalizacji sanitarnych
 • Sieci kanalizacji deszczowych
 • Wewnętrznych instalacji gazowych
 • Indywidualnych przyłączy gazowych
 • Instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Kotłowni i węzłów cieplnych
 • Indywidualnych przyłączy wodociągowych
 • Indywidualnych przyłączy kanalizacji sanitarnych
 • Operatów wodnoprawnych 

Płyty fundamentowe

Jak wygląda wykonanie płyty fundamentowej?

Po pierwsze należy wykonać projekt. Wszystkie formalności związane z obliczeniami konstrukcyjnymi bierzemy na siebie. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę techniczną w zakresie projektowania płyt fundamentowych w oparciu o zaawansowane programy komputerowe.

Na budowie prace rozpoczynamy od zebrania humusu (ziemię roślinną) i warstwy nienośne gruntu. To znacznie prostsze niż głębokie wykopy pod ławy fundamentowe.

W tym momencie wykonujemy tzw. instalację pod posadzkową tj. układamy grube rury kanalizacyjne, które powinny leżeć pod płytą fundamentową.

Po zebraniu wierzchniej warstwy należy ocenić, jaki jest grunt, na którym zamierzamy posadowić naszą płytę fundamentową. Jeśli mamy tam piaski od razu przystępujemy do ułożenia warstwy tzw. „chudego betonu”. Może się jednak okazać, że odkryjemy tzw. grunty wysadzinowe tj. takie, które pod wpływem zamarzania w nich wody zmieniają swoją strukturę i objętość (gliny, iły itp.). Taki grunt należy dodatkowo przygotować poprzez zebranie dodatkowej warstwy o grubości ok 20 cm i ułożenie w to miejsce zagęszczonego piasku, żwiru lub tłucznia. Dopiero na tą warstwę wymienionego gruntu układamy kolejną z chudego betonu.

W następnej kolejności wykonujemy zbrojenie płyty fundamentowej zgodnie z projektem konstrukcyjnym określającym grubość prętów, jakość stali i sposób ułożenia. Po wykonaniu zbrojenia wykonujemy deskowanie po obwodzie płyty i betonujemy. Co ważne zawsze do betonowania wykorzystujemy beton o określonej projektem klasie, dostarczony z profesjonalnego węzła betoniarskiego.

Izolacja termiczna i przeciwwodna płyty

Izolację termiczną wykonujemy w dwóch wariantach - pod lub na płycie.

Pierwszym rozwiązaniem rekomendowanym przez nas jest zastosowanie izolacji pod płytą fundamentową. Pomimo, że niesie to ze sobą konieczność zastosowania materiału izolacyjnego o podwyższonych parametrach mechanicznych a co za tym idzie nieco droższego daje w zamian sporo korzyści.

Przy tym rozwiązaniu należy rozprowadzić przed betonowaniem w samej płycie pozostałe instalacje wodne i kanalizacyjne. Zaletą tego rozwiązania jest to, że od razu po zabetonowaniu otrzymują Państwo gotową posadzkę pod parkiety czy płytki gresowe. To znacznie skraca czas budowy, ponieważ unikamy dodatkowych prac mokrych związanych z wykonaniem tzw. szlichty.

Dodatkowym atutem jest to, że budynek z takim układem warstw izolacyjnych ma znacznie większą bezwładność cieplną. Ponieważ ciepło w domu ma bezpośredni kontakt z płytą fundamentową (nie jest odizolowana od góry warstwą styropianu) płyta akumuluje ciepło a następnie stopniowo je uwalnia.  Tą zaletę wykorzystujemy również latem. Wychładzana nocą płyta utrzymuje przyjemnych chłód wewnątrz podczas u palnych dni na zewnątrz.

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie warstwy izolacyjnej na płycie fundamentowej. Wówczas instalacje wodne układa się na płycie w samej warstwie styropianu. To rozwiązanie daje możliwość bardziej precyzyjnego ustawienia lub nawet zmianę lokalizacji podejść pod grzejniki i armaturę hydrauliczną, ale wymaga dodatkowych prac mokrych po wykonaniu płyty fundamentowej i znacznie wydłuża czas wykonania.

Izolacje przeciwwodne - płyty fundamentowej nie zawsze jest konieczna. Wykonując płytę fundamentową z betonu wodoszczelnego, można jej nie robić. Jeżeli jednak ma być ona zrobiona z betonu, który nie jest wodoszczelny, już na warstwie chudego betonu należy ułożyć specjalistyczną izolację. Decyzja, które z tych rozwiązań zastosować należy do konstruktora wykonującego projekt płyty. Uzależnia on to głównie od warunków gruntowych tj. od poziomy wody gruntowej i ewentualnie parcia, jakie ta woda będzie wywierać na płytę od spodu.

Remonty i wykończenia pod klucz

Posiadamy trzy ekipy wyspecjalizowanych ekip remontowych.

Nasze ekipy to specjaliści od układania płytek gresowych, montażu sufitów podwieszanych, układania paneli, montażu drzwi i okien. Natomiast wszystkie roboty specjalistyczne takie jak przeróbki instalacji sanitarnych i elektrycznych, instalacji wentylacji oraz same wykonanie ww. instalacji powierzamy specjalistom w danym zakresie wykonania. Nasze doświadczenie nauczyło nas nie realizować żadnych robot przy pomocy tzw. "złotej rączki". Zapewniamy realne terminy wykonania. Dzięki naszym ekipom nie zmarnujecie Państwo powierzonego materiału przez nieprawidłowe wykonanie powierzonych robót. Dzięki naszej firmie możecie też Państwo skorzystać z kompleksowej usługi tzn. wykonanie remontu na wybranych przez Państwa, ale zakupionych przez nas materiałach.